Giganterna

Giganterna


Med stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse kommer jag skapa ett enormt grafiskt tryck. Det kommer bli 1m x 20m stort och vara tryckt på Japanskt rispapper. Planen är att den ska vara klar mot slutet av detta året. Är du/ni intresserade att ställa ut den? Vänligen kontakta mig.

Filmiskt gestaltad högtrycksinstallation; "Tillflykt"

Högtryck, 240cm x 40cm; "Kalaset"