Räddade Själar

Räddade Själar

Räddade själar

Necrologkonst, Kollage och fotografi, Forreryd 2018.