Restingplace

Restingplace

Restingplace

Ett längre samarbete med Svenska kyrkan, st. Pauli församling i Malmö som handlade om den sista viloplatsen och vad som finns att hämta själsligt på denna plats.