Ofullbordade Skärvor

Ofullborade Skärvor

Linoleumtryck från utställning på Blästorpsgård 2024

Projektet präglas av ett utforskande, där olika för varandra otypiska delar möts för att skapa förståelser för livets komplexa strukturer. En svart/vit bildserie som anspelar både på den filmiska storyboarden för att skapa en dramaturgisk berättelse och på den unika estetiken som präglar högtryck - en estetik som ligger i ett gränsland mellan klassisk grafik, abstraktion och tryckta tidningsmedier.

Linoleumtryck från utställning på Grafiska sällskapet, Stockholm 2023


Projektet präglas av ett utforskande, där olika för varandra otypiska delar möts för att skapa förståelser för livets komplexa strukturer. En svart/vit bildserie som anspelar både på den filmiska storyboarden för att skapa en dramaturgisk berättelse och på den unika estetiken som präglar högtryck - en estetik som ligger i ett gränsland mellan klassisk grafik, abstraktion och tryckta tidningsmedier.

Linoleumtryck från utställning på Galleri Blå, Gärsnäs 2023

Konstrundan ÖSKG

Projektet präglas av ett utforskande, där olika för varandra otypiska delar möts för att skapa förståelser för livets komplexa strukturer. En svart/vit bildserie som anspelar både på den filmiska storyboarden för att skapa en dramaturgisk berättelse och på den unika estetiken som präglar högtryck - en estetik som ligger i ett gränsland mellan klassisk grafik, abstraktion och tryckta tidningsmedier.