Bible

Women in the Bible


Hur framställs kvinnan i bibeln? Grafiska tryck tryckta på sidor ur bibeln.